Lars Sandén Warg

Socionom, alkohol- och drogterapeut. Lars arbetar som konsult på Leonum vid behov.

Lars Sandén Warg, auktoriserad socionom, har inte bara lång erfarenhet av att arbeta med unga med hjälpbehov; han har också ett stort och gediget teoretiskt kunnande.

Förutom att ha arbetat 12 år som socialsekreterare och fältassistent i kommunal socialtjänst, som föreståndare för HVB-hem för missbrukare och som föreståndare för HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, är Lars Sandén Warg internationellt certifierad alkohol- och drogterapeut och addiktolog med utbildning inom Moral Reconation Therapy (MRT) och KBT.

Under många år arbetade han inom kriminalvården som även innebar vidareutbildning av personalen. Tillsammans med Gunilla Sandén har Lars Sandén Warg i 21 år drivit HVB-hem för drogberoende. Han har också utfört konsultuppdrag för flera HVB-hem.

Tillbaka till startsidan