Karin Fredriksson

Socionom, familjehemskonsulent, föreståndare för familjehemsverksamheten.

Karin har 23 års erfarenhet som socionom, hennes största erfarenhet är från socialtjänsten och barn och unga inom socialtjänstens olika verksamhetsgrenar. Hon har senaste åren arbetat som arbetsledare för utredning barn och unga och för familjehemsenhet i socialförvaltningar i regionen. Vid sidan om socionomutbildningen har Karin spetskompetens inom en rad områden genom internutbildningar men också genom andra beteendevetenskapliga universitetsutbildningar. Hon har fördjupade kunskaper inom missbruk, läst kriminologi, islamologi och kollektiva släktstrukturer samt arbetat med barn och familjer i mellanöstern. Hon är utbildad handledare, utbildad inom MI och ICDP vilket präglar den handledning som familjehemmen erhåller.

Tillbaka till startsidan