Ingvar Staffans

Leg psykolog. Ingvar arbetar som konsult på Leonum vid behov.

Ingvar har arbetat på Psykotekniska institutet (PTI), Stockholms Universitet med individuella utredningar angående begåvning/resurser, på arbetsmarknadsinstitut/arbetsförmedlingar, med stödjande, utredande samtal, gruppvägledning, individuella utredningar angående begåvning/resurser, handledning, men också representerat uppsalapsykologer centralt på dåvarande Arbetsmarknadsverket vid diskussioner om metodfrågor. Han har också föreläst för framförallt psykologer om hur man bedömer begåvningsresurser och arbetsförmåga hos svagpresterande personer.

Ingvar har huvudsakligen arbetat med svaga grupper i alla åldrar, bl a människor med ett brett spektrum av psykisk problematik. Han har framgångsrikt kombinerat psykologarbetet med arbete som konstnär. Sedan 2016 arbetar han som konstnär i ett projekt finansierat av Socialstyrelsen som drivs i samarbete med Akademiska Sjukhuset i Uppsala, där målgruppen är ensamkommande flyktingar. Syftet med projektet är att använda den konstnärliga aktiviteten som en jag-stärkande metod som i förlängningen innebär ett bättre fungerande liv och en chans att hantera sitt trauma.

Tillbaka till startsidan