Gunilla Sandén

Specialistsjuksköterska (psykiatri), alkohol- och drogterapeut, föreståndare för Leonum stödboende. Gunilla arbetar som konsult på Leonum vid behov.

Gunilla Sandén är specialistsjuksköterska och har 30 års erfarenhet av arbete inom området vård och behandling av personer med utvecklat substansberoende. Förutom att ha arbetat inom psykiatrin och som behandlingsassistent i kommunal regi så har Gunilla de senaste 25 åren drivit tre egna behandlingshem för unga med missbruksproblem, samt även arbetat som konsult inom området. Hon har också undervisat i missbruksproblematik, behandlingsarbete och beroendelära vid behandlingspedagogutbildningar.

Gunilla är internationellt certifierad alkohol- och drogterapeut och har genomgått utbildningar inom KBT, ASI/ADAD, MI, lösningsfokuserade samtal m. m. Hennes företag MRT-konsult har ensamrätt att utbilda handledare i Moral Reconation Therapy (MRT). MRT är en kognitiv terapiform som har som syfte att hjälpa personer förbättra sin moraliska förmåga genom att förändra deras tankemönster och beteende och därmed kunna leva drogfritt och integrerat i samhället.

Tillbaka till startsidan